wz
Vítejte! Wilkommen!
Domácí úkol do předmětu WAD na téma vlastní webové stránky
Hausaufgabe von Schullsach Webanwendungen und Datenbanken auf Thema eigenen Webseiten

Zvolte si jazyk / Sprache auswählen
Jazyk se dá ještě změnit přímo ve stránkách / Sprache kann noch direkt in den Seiten geändert werden

Česky Deutsch

Valid HTML 4.01 Strict

Tyto stránky napsal a vyzkoušel: David Bradáč III.E, student Gymnázia Arabská
Funkční v Internet Exploreru 9+, Google Chrome, Opera
Všechna práva vyhrazena (C), úplné znění v sekci "Stažitelný obsah"
8. Prosinec 2013, naposledy upraveno 17tého Prosince 2013

Diese Seiten schrieb und prüfte: David Bradáč III.E, Student von Gymnasium Arabská
Funktionel in Internet Explorer 9+, Google Chrome, Opera
Alle Rechten vorbehalten (C), ganz Wortlautes in Gebiet "Herunterladbare Einhalt"
8. Dezember 2013, zuletzt am 17en Dezemer 2013 bearbeitet