wz
Chemie
Vše od reaktoru až po dobře uvařené jídlo

Vrátit se na stránku zájmy.

Předmět, jenž mě baví zatím nejdéle
Chemie je můj přední zájem z oboru přírodních věd, který mě báví již 8 let a jehož znalosti mi každodenně usnadňují život a pomáhá mi dokonce se správnou životosprávou. Sice to tak nevypadá, když se na hodinách chemie často počítají složité rovnice, úlohy a vyslovují vysoce obecné teorie, ale pokud je vůle a chuť dedukovat, pak se dá zjistit, že tyto poučky se dají použít dokonce i při úklidu a vaření. Již od páté třídy ovládám většinu prvků periodické tabulky prvků a jakmile jsme dostali hodiny chemie v osmé třídě ZŠ, tak začal můj zájem o chemii exponenciálně narůstat, dokonce jsem natolik chápal látku, že jsem ji byl schopen převysvětlit spolužákům. Pro ostatní obávaný předmět byl pro mě vždy úlevou a možností, jak si snadno přijít k dobré známce.

Proč mám rád chemii?
Chemie má tu výhodu, že většina věcí se v ní dá odvozovat a názorně demonstrovat a není potřeba mít sloní paměť na pamatování si tuny údajů, které nemají žádnou návaznost na sebe, jako například pamatování si údajů o spisovatelích, kde se skutečně nedají příliš odvozovat informace, ale zase na druhou stranu není potřeba údajům o spisovatelích porozumět, zatímco u chemie, pokud se naučíte poučku zpaměti, ale neumíte ji použít a dedukovat z ní, pak je to, jako kdybyste se ji neučili vůbec a na to abyste ji pochopili potřebujete analytické myšlení.

(C) David Bradáč III.E, Gymnázium Arabská, 8. prosinec 2013