wz
Němčina
Západogermánský jazyk, který mě baví používát.

Vrátit se na stránku zájmy.

Krátce o tomto jazyce
Němčina je západogermánský hornoněmecký jazyk, kterým hovoří 100 milionů lidí jako mateřským jazykem a dalších 20 milionů jako druhým jazykem. Je úředním jazykem v Německu, Rakousku, Švýcarsku a dříve i v Namíbii. Dále se s ní dá setkat i v mnoha dalších státech, především sousedů německy hovořících zemí nebo v zemích, kde byly silné německé menšiny, například Penslyvánie v USA, bývalé Sudetské části České republiky, anebo Paraguay. Oproti angličitně se liší především slovní zásobou, přísnější gramatikou s logickými pravidly a taktéž pevnými pravidly výslovnosti, takže odpadá povinnost u zkušenějších uživatelů se učit výslovnost / zápis zpaměti, narozdíl od angličtiny. Pro uživatele angličitny může být taktéž zrádný slovosled, nebo "falešní přátele" například zatímco handy [haendy] je v angličitně užitečný nebo praktický, tak v němčině se jedná o mobilní telefon a vyslovuje se podle slovníku Duden [hendy]. Hodně lidí vidí také nevýhodu v dost častém skoloňování zájmen a koncovek přídavných jmen, ve srovnání s angličtinou ale němčina má velkou výhodu ve slovních složeninách, kdy lze i při poměrně nižší slovní zásobě proti angličtině tvořit slova nová, někdy i bizarní a dále němčina využívá málo frází a slovesné časy v hovoré řeči využívá ve většina případů pouze 2 až 3. Vyuku němčiny po celém světě vede Goethe institut, který vede kurzy v němčině, dokonce i online a nabízí možnost si nechat otestovat, zdali danou úroveň němčiny umíte. Pokud ano, obdržíte certifikát, který povtrzuje vaši úroveň znalosti němčiny. Nejčastější jsou Zertifikat Deutsch (úrovně B1 nebo B2), případně Goethe Zertifikat C1, obdobný anglickému CAE.

Proč ji mám rád, dokonce více, jak angličitnu?
Na tuto otázku nejde opdovědět jednoduše, mít rád, či nemít rád nějaký jazyk má své důvody, které jsou hloběji zakořeněné, ale zkusím pokud možno objektivně argumentovat. Paradoxně první 4 roky studia němčiny jsem pořád byl ve stavu, kdy jsem nebyl schopen vyjádřit ani své základní potřeby, tudíž jsem nijak toužil ji používat, ale jednoho dne se vše změnilo a angličitnu odsunul na vedlejší kolej. Tím byl den, kdy nastoupila na škola nová profesorka angličitny, která svými nestandardními vyukovými metodami a pomůckami způsobila prudký propad známek skoro všem lidem ve třídě a tím jsem byl i já. I přesto, že jsem věnoval přípravě dost času a domácí úlohy jsem plnil včas a slušně, tak moje aktivita neměla dobré výsledky, tudíž jsem přesměroval všechnu svoji sílu na němčinu a díky své vůli lámavou A2 němčinu jsem dotáhl až na úroveň blížící se úrovni B2, tudíž nyní jsem schopen se bavit i na abstraktní témata a se slovníkem číst německá literární díla, která nejsou příliš těžká na pochopení. Za tu dobu jsem si oblíbil hned více věcí, ve kterých se mi němčina lépe používá, než angličitna.
Asi největší výhodou je logický systém gramatiky. Ačkoliv je německá gramatika považována za těžkou a že znemožňuje komunikaci v nižších úrovních němčiny, tak díky svému nízkému počtu vyjímek a velké obecnosti pravidel umožní ve vyšších úrovních znalostí snadno odvozovat řešení problémů a snadněji se kontroluje strojově správnost textu. Další výhodou, kterou jsem zaznamenal je, že německé mluvené slovo díky striktnějším pravidlům výslovnosti je lépe srozumitelné a díky jednoznačnosti není obvyklé, aby každý Němec, alespoň ze stejné spolkové země mluvil podstatně jinak.

Kdo chce vyzkoušet svoje porozumění, nechť vyzkouší tento dokument o Černobylské havárii. Zhlédnout dokument

Vrátit se na stránku zájmy.

(C) David Bradáč III.E, Gymnázium Arabská, 8. prosinec 2013