wz
Judaismus
Od Davidovy hvězdy, přes Chanuku až po Izrael (מדינתּ ישׂראל)

Vrátit se na stránku zájmy.

Ačkoliv jsem ateista
Jak již název prozrazuje, tak jsem celý život byl ateista, tudíž nevěřím v existence boha jako takového, i když se často stalo hodně sitaucí, které by se skoro jinak než vlivem vyšší vůle nedaly vysvětlit, například jsem málo připravený na test, spoustu předchozích jsem poctivě vypracoval, ale dnes prostě připravený nejsem, ale shodou náhod se buď test nepíše, anebo je tak lehký, že kdybych se nepřipravoval , tak by se nic nestalo, skoro jako kdyby někdo mi zhora vypomohl, proto někdy přeci jenom někdy nejsem vůči nexistenci boha na 100% přesvědčen, kolikrát ani fyzika a vědy nebyly schopné objasnit některé anomálie.

Jak jsem se dostal k Judaismu?
Předem bych měl naznačit, že nejsem věřící, a tak spíš vysvětlím, proč mám rád židovskou kulturu a lid. Když jsem byl menší a viděl na ulici, hlavně v Praze 1 často lidi v černých kabátech, dlouhými vousy, pejzy a velkými klobouky na hlavě, které se nedají splést s nikým jiným, tak mě zkrátka začalo zajímat, proč zrovna tito lidé jsou tak odlišní a proč se bojí lidí mimo jejich komunitu, a tak začal můj zájem o Judaismus. v tuto dobu ještě přehlušený zájmem o železnici a chemii, ale vše se změnilo mojí cestou do Izraele. Když jsem poprvé vstanul na půdě "Země zaslíbené", jak se také někdy říká Izraeli, tak to jsem ještě nevěděl, že o půl roku později budu schopen číst jidiš tak dobře, jako azbuku. Dokud jsem se pohyboval v oblastech velkoměst, tak to ani nevypadalo, že jsem v židovském státě, ale jak jsem vstoupil do Jeruzaléma, tak bych skoro ani netipnul, že může na mě tak silně dýchnout genius loci nějakého místa a taky, jak mi dokáže změnit světonázor a abych pochopil souvislosti a Židovskou mentalitu, tak jsem začal hledat a hledat všechny možné informace, a protože v mezičase jsem již měl aktivní zájem o němčinu, tak mi neušlo, že existuje židovský jazyk Jidiš, který je si s němčinou podobný, ovšem díky kvadrátnímu hebrejskému písmu většině nežidovského obyvatelstva nesrozumitelné.

Já a židovská kultura
Židovská kulutra je pro mě nesmírně zajímavá tím, že je velice vzácná a roztroušená mimo Izrael a Brooklyn, a proto je těžké se s ní dostat do kontaktu, ale to je možná její kouzlo. Pokud se s ní ovšem dostanete do kontaktu , tak hned je až zarážející, jak bohatá je, spousty kvalitních literárních, uměleckých děl a mimojiné i hudebních. V Evropě se dá setkat s hudebním žánrem "Klezmer" (Z jidš slovíčka "Klizemer" pro hudební nástroj), který používá typický hoboj, housle a dynamickou melodiku. O Židech se také zmiňuje skoro celý Starý zákon, který se stal součástí Bible. Existuje ještě Talmud, který spíše má formu diskuze mezi Rabíny, tudíž proto se s ním velmi často pracuje v Židovských komunitách a je to také důvod, proč je zdrojem nekonečných debat mezi rabíny.
Rabín = Vysoký církevní představitel v Judaismu.

Jidiš
Jidiš je sám o sobě nesmírně zajímavý jazyk, protože má hned několik zajímavých prvků, například už jenom jeho malé rozšíření, které činí 4,5 mil. všech uživatelů, z toho jenom asi necelý milion rodilých. Dále jidiš je hornoněmecký jazyk, takže pokud ovládáte dobře němčinu a máte lehké povědomí o hebrejšitně, pak porozumění není až tak složité, jak by se zdálo a nakonec tento jazyk používá hebrejské kvadrátní písmo, které bohužel ačkoliv je pěkné, tak bohužel málo známé, tudíž pro nežidovské obyvatelstvo spíše neznámá spleť znaků, které snad ani nejde rozumět. Ovšem, pokud je vůle a ochota, tak se i tato "šifra" dá prolomit a zjistit, že to není o nic moc těžší, než se například naučit azbuku. Sice moje znalosti jidiš jsou stále na úrovni nejvýše A1 - A2, tak mi nedělá problém pochopit alespoň pointu publicistického článku z novin nebo aspoň pozdravit nebo říct velmi lehké fráze. K jidiš bych dal ještě tyto dva odkazy, v jednom je odkaz na noviny Teglekher Forverts (The daily forward) a další na moji úvodní stránku, jak by vypadla, kdyby byla bývala napsaná v jidiš, vč. menu, volby jazyka a jedné příkladové věty + písnička Tumbalaika, kterou jsem převzal z wikipedie. Odkaz na transkriptovaný text přidán do odkazů

Vrátit se na stránku zájmy.

(C) David Bradáč III.E, Gymnázium Arabská, 8. prosinec 2013