wz
Tabulka HTML elementů a ekvivalentní použití v CSS
HTML element/atributCSS vyjádřeníČeský popis
<HTML>NexistujeProstor HTML dokumentu
<HEAD>NexistujeHlavička HTML dokumentu, obsahuje titulek, metadata a odkázání na CSS soubor
<TITLE>NexistujeTitulek HTML dokumentu, zobrazí se na popisku okna/záložky prohlížeče
<BODY>NexistujeUžitečný obsah HTML dokumentu (to co jde číst, vidět)
<BR>NexistujeZalomení řádku
<P><DIV>Odstavec, dá se nahradit DIVem, jelikož oba dva tyto elementy mají blokový charakter
<FONT><SPAN>Místní úprava písma v řádku
<B>font-weight: bolder;Tučné písmo
<I>font-style: italic;Kurzíva
<U>text-decoration: underline;Podtržení
<H1 - H6>font-size: ; font-weight ;Nadpisy
<ADRESS>font-size: 10pt; font-style: italic; margin: 10px;Vyjádření adresy, nejspíše autora
<ACRONYM><SPAN title="vysvětlení">Zkratka a její vysvětlení
<ABBR><SPAN title="vysvětlení">Zkratka a její vysvěltení
<TABLE>NexistujeTabulka
<A>NexistujeZóna odkazu
<IMG>NexistujeVložení obrázku do dokumentu
<SUB>position: relative; top: -1em;Dolní index
<SUP>position: relative; top: 1em;Horní index
<SAMP>font-family="Courier New"Ukázka výstupu programu
<NOBR>white-space= no-wrap;Nezalomitelný řádek
<DFN>font-style: italic; font-weight: bolder;Definice
<STRIKE>text-decoration: line-through;Prostor HTML dokumentu
<WBR>NexistujePředem dané zalomení dlouhého slova
marginOdsazení od odkraje dokumentu, či rodičovského objektu.
paddingOdsazení od vnitřní hranice objektu.
color: RGB=(n,n,n) n = <0;255> Obarvení elementu

(C) David Bradáč III.E, Gymnázium Arabská, 10. prosinec 2013